Kontakt

EKONOMISK BRIST I DÖDSBO

Det är inte ovanligt att avlidna (dödsbon) saknar tillgångar och försäkringar som täcker de kostnader som uppkommer i samband med begravningen. Det dödsbo där begravningskostnaderna överstiger tillgångarna kan ansöka om ekonomiskt bistånd hos kommunen.

Hur gör man?

1. Betala inga räkningar innan du tagit kontakt med socialkontoret i den kommun där den avlidne var bosatt. Där kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader och där kan även kommunen – efter anmälan från dödsboet – pröva om förutsättningar finns att göra en Dödsboanmälan. Denna ersätter en bouppteckning då tillgångarna inte täcker annat än begravningskostnader och utgifter som kan uppkomma med anledning av dödsfallet. Originalet på Dödsboanmälan sänder kommunen till Skatteverket, där den registreras och förvaras. Undantag, om den döde ägde en fastighet eller del av en fastighet måste alltid en bouppteckning göras.

2. Alla skulder utom begravningskostnader och lån som finns till borgensman avskrivs/efterges som regel i samband med dödsfall om dödsboet saknar tillgångar och man har gått tillväga enligt punkt ett. Meddela fordringsägaren att det saknas medel i dödsboet när fakturorna kommer, t ex telefon, hyra osv. Glöm inte säga upp eventuella autogiron. När kommunen gjort dödsboanmälan till Skatteverket kan du begära kopia. Sänd en kopia av Dödsboanmälan till respektive fordringsägare och anhåll om att skulderna avskrivs/efterges.

3. Till den del av begravningskostnaderna som inte täcks av tillgångarna vid dödsdagen och ev inkomster som utbetalas efter dödsdagen t ex pension, innestående lön, återbetalningar osv kan dödsboet söka ekonomiskt bistånd. Kommunen har riktlinjer för det ekonomiska biståndet.

4. De kostnader som ersätts av ekonomiskt bistånd är vanligtvis följande;
kista, urna, dödsannons i en tidning, transport till kyrka/kapell, gravsten och inskription samt begravningsbyråns arbetskostnad.